Praca › dam pracę

Data dodania: 16.11.2021   Data ważności: 15.05.2022.

Handlowiec

Rozpocznij z
nami współpracę na stanowisku:

Handlowiec 

miejsce pracy: Tychy

  
Oczekiwania wobec kandydata 
·        
wykształcenie wyższe, 
·        
biegła znajomość języka
angielskiego, 
·        
biegła znajomość języka
rosyjskiego, 
·        
znajomość oprogramowania MS
Office, 
·        
prawo jazdy kategorii B, 
·        
umiejętność organizacji własnej pracy, 
·        
zdolności negocjacyjne, 
·        
komunikatywność, swoboda kontaktów, 
·        
samodzielność, konsekwencja i determinacja w dążeniu
do wytyczonych zadań, 
·        
dyspozycyjność, 
·        
mile widziane doświadczenie
w dziale handlowym i znajomość procedur handlu zagranicznego.

 

Zakres obowiązków kandydata 
-         realizowanie planu i budżetu działu eksportu, 
·        
sporządzanie ofert handlowych oraz nadzorowanie
procesu realizacji zamówień, 
·        
udział w spotkaniach oraz prowadzenie negocjacji
handlowych z klientami, 
·        
pozyskiwanie oraz podtrzymywanie
kontaktów z klientami, 
·        
analiza rynkowa oraz
konsekwentne wdrażanie strategii rozwoju firmy.
 

Oferta firmy 
·        
wysoki standard pracy w
firmie o stabilnej pozycji na rynku, 
·        
zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę, 
·        
wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych umiejętności, 
·        
motywujący system
wynagradzania, 
·        
bogaty pakiet benefitów i
świadczeń socjalnych ( m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna,
program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod
gruszą, premia świąteczna).

  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z
dopiskiem:
Handlowiec
 
adres e-mail:       rekrutacja_ap(at)grupakety.com;

  
adres pocztowy: Alupol Packaging S.A. ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

  

W
przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol
Packaging S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Alupol
Packaging S.A.” 
W przypadku chęci uczestnictwa w naborach
prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia:

„Wyrażam
zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.
w Kętach*, Alupol Films Sp. z o.o. w Oświęcimiu* - na potrzeby
prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.” 
*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg
własnego uznania. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator 
Administratorem
Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Packaging
S.A. (43-109 Tychy, ul. Strefowa 4, tel. +48 32 324 57 00), jako pracodawca. 

Inspektor
ochrony danych


Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony
danych osobowych pod adresem:


  • Alupol Packaging
    S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

  • e-mail: IOD_AP(at)grupakety.comCel
i podstawy przetwarzania
 
Państwa dane osobowe
w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2,
natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3,
która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe
będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą
Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach
zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa
zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym
czasie.

1 Art. 22_1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

Odbiorcy
danych osobowych
 
Odbiorcą Państwa
danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów
do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów
informatycznych oraz usług kadrowych. 

Okres
przechowywania danych
 
Państwa dane
zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia
procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej
przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych
rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa
osób, których dane dotyczą
 
Mają Państwo prawo do: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; 
6) prawo do przeniesienia danych (jeśli
podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany); 
 7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja
o wymogu podania danych
 
Podanie przez Państwa danych osobowych
w zakresie wynikającym z art. 22_1 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez
Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Inne ogłoszenia z tej kategorii

wszystkie z tej kategorii