Praca › dam pracę

Data dodania: 29.04.2021   Data ważności: 26.10.2021.

Programista PHP Web Developer / Magento Developer

Firma Tema Komputer Sp. z o.o. zajmująca się kompleksową realizacją projektów informatycznych poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku:


Programista PHP Web Developer / Magento Developer

Wymagania:
 • Dobra znajomość HTML5, JavaScript, CSS, jQuery, RWD.
 • Dobra znajomość PHP.
 • Znajomość bazy danych MySQL.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
Dodatkowymi atutami będą:
 • Umiejętności związane z konfiguracją i modyfikacją Magento.
 • Znajomość zagadnień związanych z e-commerce i SEO.
 • Umiejętność tworzenia (w .NET Core) i wykorzystania (w PHP) REST API.
 • Znajomość systemów Linux i serwera HTTP Apache lub nginx.
 • Znajomość systemu kontroli wersji git.
Oferujemy:
 • Pełną wyzwań pracę nad ciekawymi projektami.
 • Pracę w dynamicznym zespole.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń.
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na e-mail: tema@tema.com.pl.Interesuje nas tylko i wyłącznie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi powyższe kryteria.

Dane kontaktowe: Tema Komputer Sp. z o.o.34-120 Andrychów, ul. Jana Kilińskiego 8 c tel. 33 870-44-60e-mail: tema@tema.com.pl  www.tema.com.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tema Komputer Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Tema Komputer Sp. z o.o. informuje:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tema Komputer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Jana Kilińskiego 8c, w Andrychowie
(kod pocztowy: 34-120), tel. 33 870-44-60, adres email: tema@tema.com.pl.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@tema.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane/udostępniane jakimkolwiek organizacjom, podmiotom trzecim jak również do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa upoważnione przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Inne ogłoszenia z tej kategorii

wszystkie z tej kategorii