Praca › dam pracę

Data dodania: 07.04.2021   Data ważności: 04.10.2021.

Operator maszyn - Oświęcim

Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku: Operator maszyn 

miejsce pracy: Oświęcim 
 Oczekiwania wobec kandydata 
- Wykształcenie: preferowane średnie techniczne 
- Staranność i dokładność 
- Odpowiedzialność 
- Umiejętność pracy w zespole 
- Dyspozycyjność 
- Doświadczenie w charakterze operatora maszyn będzie dodatkowym atutem.  
Oferta firmy 
- Wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku 
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
- Motywujący system wynagradzania 
- Bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych (m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna)   
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Operator maszyn        
adres e-mail: rekrutacja_af@grupakety.com 
adres pocztowy: Alupol Films Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim   

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Films Sp. z o.o. prosimy o umieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Films Sp. z o.o. W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging S.A. w Tychach*, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.” *- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania.   

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
Administrator 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Films Sp. z o.o. (32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 18, tel. +48 32 324 57 41), jako pracodawca.  
 
Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
  • Alupol Films Sp. z o.o., ul. Gospodarcza 18, 32-600 Oświęcim
  • e-mail: IOD_AF@grupakety.com
Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 1 Art. 22_1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych. 

Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany); 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22_1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
Informujemy iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Inne ogłoszenia z tej kategorii

wszystkie z tej kategorii