Praca › dam pracę

Data dodania: 15.03.2021   Data ważności: 11.09.2021.

Magazynier

Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku: 

Magazynier 

miejsce pracy: Tychy   

Oczekiwania wobec kandydata 
 -         znajomość oprogramowania MS Office, 
 -         doświadczenie w gospodarce magazynowej mile widziane, 
 -         umiejętność organizacji własnej pracy, 
 -         rzetelność, odpowiedzialność, 
 -         komunikatywność, swoboda kontaktów.   

Zakres obowiązków kandydata 
-         obsługa gospodarki magazynowej w systemie baan: sprzedaż , zakupy, zamówienia, wydania , przyjęcia, obsługa zleceń korekt, 

Oferta firmy 
-         wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku, 
-         zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
-         motywujący system wynagradzania, 
-         przewóz pracowniczy na trasie Kęty-Oświęcim-Tychy, 
-         bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych (m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna).     

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Magazynier 
adres e-mail: rekrutacja_ap@grupakety.com;   
adres pocztowy:Alupol Packaging S.A. ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy   

 W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A.” W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach*, Alupol Films Sp. z o.o. w Oświęcimiu* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.” 

*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Packaging S.A.(43-109 Tychy, ul. Strefowa 4, tel. +48 32 324 57 00), jako pracodawca. 

Inspektor ochrony danych 
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
  • Alupol Packaging S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy
  • e-mail: IOD_AP@grupakety.com
Cel i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 1 Art. 22_1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.

Okres przechowywania danych 
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany); 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22_1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.    

Inne ogłoszenia z tej kategorii

wszystkie z tej kategorii