Pracownik Produkcji - Tychy

Dodane 12 lutego 2022 przez ...

Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku:
Pracownik Produkcji
miejsce pracy: Tychy

Oczekiwania wobec kandydata
- Staranność i dokładność
- Odpowiedzialność
- Umiejętność pracy w zespole
- Dyspozycyjność
- Doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem.

Oferta firmy
- Wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- Motywujący system wynagradzania
- Bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych ( m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Pracownik Produkcji
adres e-mail: rekrutacja_ap@grupakety.com
adres pocztowy: Alupol Packaging S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A.”
W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach*, Alupol Films Sp. z o.o. w Oświęcimiu* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.”
*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Packaging S.A. (43-109 Tychy, ul. Strefowa 4, tel. +48 32 324 57 00), jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
•Alupol Packaging S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy
•e-mail: IOD_AP@grupakety.com
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22_1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22_1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca

Kontakt

abrzezniak@grupakety.com


Lokalizacja

Tychy

Ogłoszenia z tej kategorii

Praca sprzedawca - doradca klienta elpir
Praca sprzedawca - doradca klienta elpir

Praca

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Sprzedawcy.
Andrychów
Magazynier
Magazynier

Praca

Pracownik gospodarczy
Zator
Operator maszyn
Operator maszyn

Praca

Jesteśmy rodzinną firmą, której początki sięgają lat 80 ubiegłego wieku. Zaczynaliśmy przygodę z biznesem od małej, lokalnej firmy a obecnie osiągnęliśmy pozycję międzynarodowego dostawcy komponentów karoserii do najważniejszych producentów branży automotive. Przed nami nowe projekty, nowe możliwości i wyzwania dlatego poszukujemy osób, takich jak Ty! Jeśli jesteś zainteresowany, aplikuj tutaj -> https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=93b741944a8541579287e0561f943e5b
Bielsko - BIała
Operator prasy krawędziowej - andrychów
Operator prasy krawędziowej - andrychów

Praca

Firma PiL-MET poszukuje kandydatów na stanowisko OPERATOR PRASY KRAWĘDZIOWEJ
Andrychów
Technolog - andrychów
Technolog - andrychów

Praca

Firma PiL-MET poszukuje kandydatów na stanowisko TECHNOLOG
Andrychów
Psycholog dziecięcy
Psycholog dziecięcy

Praca

Przedszkole Terapeutyczne TERAPEUTICO w Kozach zatrudni PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO
Kozy
Dam pracę kierownik działu organizacyjno-personalnego
Dam pracę kierownik działu organizacyjno-personalnego

Praca

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PERSONALNEGO

Reklama