Kupiec - praca w Tychach

Dodane 27 września 2023 przez abr...

Grupa Alupol Packaging wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kęty S. A. jest największym producentem opakowań giętkich w kraju i jednym z największych w Europie.
Obecnie poszukujemy ambitnych i zaangażowanych osób do dołączenia do naszego zespołu.
Zapraszamy do aplikowania na stanowisko:
Kupiec / Specjalista ds. zakupów
miejsce pracy: Tychy

Oczekiwania wobec kandydata
- wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
- znajomość oprogramowania MS Office,
- znajomość przepisów celnych w zakresie procedur odpraw importowych,
- znajomość zagadnień handlu zagranicznego,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1,
- prawo jazdy kategorii B,
- umiejętność organizacji własnej pracy,
- umiejętność prowadzenia negocjacji,
- konsekwencja w działaniu i odporność na stres,
- komunikatywność, swoboda kontaktów.

Zakres obowiązków kandydata
- realizacja przyjętej strategii zakupowej,
- optymalizacja kosztów,
- pozyskiwanie surowców oraz materiałów pomocniczych zgodnie z istniejącymi potrzebami,
- przygotowywanie zapytań ofertowych,
- negocjowanie warunków handlowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
- sporządzanie umów (zamówień) na zakup surowców oraz materiałów pomocniczych,
- koordynacja prac związanych z realizowaniem umów, w tym uzyskiwanie potwierdzeń zamówień oraz ich weryfikacja pod względem merytorycznym,
- rozliczanie faktur oraz dokonywanie dyspozycji płatniczych,
- prowadzenie bieżącej korespondencji handlowej,
- prowadzenie spraw dotyczących reklamacji surowców (postępowania reklamacyjne).

Oferta firmy
- wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- motywujący system wynagradzania,
- bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych ( m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Kupiec / Specjalista ds. zakupów

adres e-mail: rekrutacja_ap@grupakety.com;

adres pocztowy: Alupol Packaging S.A. ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A.”
W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach*, Alupol Films Sp. z o.o. w Oświęcimiu* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.”
*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Packaging S.A. (43-109 Tychy, ul. Strefowa 4, tel. +48 32 324 57 00), jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Alupol Packaging S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy
• e-mail: IOD_AP@grupakety.com
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22_1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22_1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca

Kontakt

abrzezniak@grupakety.com

Ogłoszenia z tej kategorii

Cieśla i murarz do niemiec i austrii
Cieśla i murarz do niemiec i austrii

Praca

Polska firma poszukuje cieśli-zbrojarzy-betoniarzy oraz murarzy (budowy od podstaw) do prac na terenie Niemiec i Austrii. Atrakcyjne wynagrodzenie, bezpłatne zakwaterowanie, stała praca. Wymagamy minimum 3-letniego udokumentowanego doświadczenia w branży budowlanej. Proszę o przesłanie CV na: biuro@ruben-bau.eu Tel: 534188717
20000 zł
Spawacz mig-mag tig
Spawacz mig-mag tig

Praca

Przyjmę do pracy spawacza, znajomość rysunku technicznego, samodzielność,punktualność. Otwartość na nowe technologie i wyzwania. Praca w systemie jednozmianowym
Roczyny

Reklama