Handlowiec - praca w Tychach

Dodane 30 czerwca 2022 przez abr...

Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku:
Handlowiec
miejsce pracy: Tychy

Oczekiwania wobec kandydata
• wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• mile widziana znajomość języka niemieckiego,
• znajomość oprogramowania MS Office,
• prawo jazdy kategorii B,
• umiejętność organizacji własnej pracy,
• zdolności negocjacyjne, komunikatywność i swoboda kontaktów,
• samodzielność, konsekwencja i determinacja w dążeniu do wytyczonych zadań,
• dyspozycyjność,
• mile widziane doświadczenie w dziale handlowym i znajomość procedur handlu zagranicznego.

Zakres obowiązków kandydata
• realizowanie planu i budżetu działu sprzedaży,
• sporządzanie ofert handlowych oraz nadzorowanie procesu realizacji zamówień,
• udział w spotkaniach oraz prowadzenie negocjacji handlowych z klientami,
• pozyskiwanie oraz podtrzymywanie kontaktów z klientami,
• analiza rynkowa oraz konsekwentne wdrażanie strategii rozwoju firmy.

Oferta firmy
• wysoki standard pracy w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
• motywujący system wynagradzania,
• bogaty pakiet benefitów i świadczeń socjalnych ( m.in. ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, program emerytalny, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci, wczasy pod gruszą, premia świąteczna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: Handlowiec

adres e-mail: rekrutacja_ap@grupakety.com;

adres pocztowy: Alupol Packaging S.A. ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A. prosimy o umieszczenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Alupol Packaging S.A.”
W przypadku chęci uczestnictwa w naborach prowadzonych przez spółki grupy Alupol prosimy o umieszczenie oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. w Kętach*, Alupol Films Sp. z o.o. w Oświęcimiu* - na potrzeby prowadzonych przez nie przyszłych rekrutacji.”
*- możesz wskazać jedną lub obie spółki wg własnego uznania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Alupol Packaging S.A. (43-109 Tychy, ul. Strefowa 4, tel. +48 32 324 57 00), jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Alupol Packaging S.A., ul. Strefowa 4, 43-109 Tychy
• e-mail: IOD_AP@grupakety.com
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzanie także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22_1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być dostawcy: usług publikacji ogłoszeń o pracę, systemów do zarządzania rekrutacjami, usług IT takich jak hosting, systemów informatycznych oraz usług kadrowych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6) prawo do przeniesienia danych (jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany);
7) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22_1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Praca

Kontakt

323245733


Lokalizacja

Tychy

Ogłoszenia z tej kategorii

Rencista szuka pilnie pracy
Rencista szuka pilnie pracy

Praca

Rencista z Andrychowa szuka pilnie pracy zdalnej w domu
Andrychów
Praca szwaczki
Praca szwaczki

Praca

Szycie pościeli prześcieradeł w siedzibie w Czańcu
Czaniec
Serwis agd, naprawa agd, serwis pralek. serwis lodówek, serwis zmywarek, serwis...
Serwis agd, naprawa agd, serwis pralek. serwis lodówek, serwis zmywarek, serwis...

Praca

Serwisant AGD elektronik: - serwis AGD - naprawa AGD - serwis pralek - serwis lodówek - serwis zmywarek
Łódź

Reklama