Praca › dam pracę

Data dodania: 22.05.2020   Data ważności: 18.11.2020.

WSP Andrychów Specjalista ds. kadr i płac

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie               woj. małopolskie  zatrudni :
                  SPECJALISTĘ DS. KADR I PŁAC

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżących procesów rekrutacyjnych,
 • bardzo dobre poruszanie się w środowisku mediów społecznościowych, w tym LinkedIn, Goldenline i innych.
 •  publikacja ogłoszeń, kontakt z kandydatami, spotkania,  aktywne poszukiwanie kandydatów,
 • analiza i dbanie o bieżące i przyszłe potrzeby kadrowe Szpitala,
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki akt osobowych, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy);
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, wystawianie świadectw pracy;
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie list płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON;
 • ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań;
 • prowadzenie korespondencji związanej z zajęciami z wynagrodzeń.

Wymagania:

 • minimum dwuletniego doświadczenia w HR i prowadzeniu rekrutacji,
 • umiejętności samodzielnego wyszukiwania kandydatów do pracy,
 • wysokich umiejętności komunikacyjnych, w tym łatwego nawiązywania relacji,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • orientacja na cele i zadania, inicjatywa, chęć rozwoju i nauki.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kandydaci zgłaszający się proszeni są o składanie dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności, przebieg pracy zawodowej.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Szpitala lub przesłanie ich na adres 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19 lub drogą elektroniczną  na adres: szpital@szpital.info.pl  w terminie do  5 czerwca 2020

O rozmowie kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”.

Inne ogłoszenia z tej kategorii

wszystkie z tej kategorii