Praca › dam pracę

Data dodania: 29.10.2019   Data ważności: 26.04.2020.

terapia uzależnień

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie woj. małopolskie  zatrudni :


-  specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu

   certyfikacji lub instruktora terapii uzależnień na oddziale

   leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

 

 

 

Kandydaci zgłaszający się proszeni są o składanie dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających umiejętności, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), lub posiadanie kwalifikacji, specjalisty psychoterapii uzależnień, instruktora terapii uzależnień o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn.zm.).                        .

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Szpitala lub przesłanie ich na adres 34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 19 lub drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@szpital.info.pl  w terminie do 15 listopada 2019r.

O rozmowie kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

 

Inne ogłoszenia z tej kategorii

wszystkie z tej kategorii